Φιλοσοφία

Διαρκής συνεργασία - Οργανική ένταξη στην ομάδα σας

Είμαστε κάτι περισσότερο από έναν εξωτερικό σύμβουλο "εξ αποστάσεως". Θέλουμε να είμαστε μέρος της ομάδας σας, να γνωρίζουμε την επιχείρησή σας όπως και εσείς, να συμμετέχουμε στην καθημερινή λειτουργία της. Πιστεύουμε ότι η στρατηγική πρέπει να είναι μια ζωντανή διαδικασία που χρειάζεται συνεχή αναθεώρηση καθώς εξελίσσεται

Η διαδικασία των 6 σταδίων

Σας ακούμε

Στόχος μας είναι να διαγνώσουμε τα προβλήματα με τον τρόπο που τα αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι που διευθύνουν την επιχείρηση. Αμφισβητούμε την εσωτερική άποψη. Υπονομεύουμε τις βεβαιότητες, καταπολεμούμε την αντίληψη του «business as usual» και έχουμε μια επισκόπηση του πραγματικού επιχειρηματικού προβλήματος

Δουλεύουμε μαζί σας

Συμμετέχουμε στις καθημερινές επιχειρηματικές δραστηριότητες για να αποκτήσουμε τη δική μας ξεκάθαρη άποψη για την επιχείρηση. Ερευνούμε και αναλύουμε το περιβάλλον, την αγορά, τον ανταγωνισμό, τα προϊόντα σας, τους πελάτες σας, τα δίκτυά σας, το κόστος σας.

Σχηματίζουμε τη δική μας άποψη

Περιγράφουμε αναλυτικά τη διαδικασία με την οποία η επιχείρηση δημιουργεί και προσφέρει αξία στους πελάτες της. Σχηματίζουμε μια γενική ιδέα για το πώς η επιχείρηση μπορεί να αναπτυχθεί και να πετύχει τους στόχους της

Σχεδίαση ενός επιχειρηματικού οδικού χάρτη

Ετοιμάζουμε έναν οδικό χάρτη με εμπορικούς, οικονομικούς και επιχειρηματικούς όρους. Προτείνουμε πιθανές αλλαγές στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και το μείγμα μάρκετινγκ, μελετάμε τις προοπτικές ενός επενδυτικού σχεδίου και υπολογίζουμε πόσα έσοδα και κέρδη ρέουν σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Αναζήτηση απαντήσεων στα "τι" και τα 'πώς"

Αναπτύσσουμε μια στρατηγική marketing που σημαίνει ΤΙ πρέπει να επιτύχουμε με τις προσπάθειες marketing , με βάση τους διατυπωμένους επιχειρηματικούς στόχους. Ετοιμάζουμε επίσης ένα Marketing Plan, το οποίο είναι μια περιγραφή του ΠΩΣ θα επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι του marketing.

Παρουσιάζουμε τα συμπεράσματα

Παραδίδουμε λεπτομερείς γραπτές αναφορές για όλα τα παραπάνω, προσαρμοσμένες στις ανάγκες και την οπτική του τελικού χρήστη: για μετόχους, για επενδυτές, για κρατικά επιδοτούμενα προγράμματα.

Τα 4 βήματα για μια επιτυχημένη επιχείρηση

Αναλύουμε την νέα ή υφιστάμενη επιχείρησή σας. Καθορίζουμε το μοντέλο της ή το αναθεωρούμε. Αναπτύσσουμε μια επιχειρηματική στρατηγική. Ετοιμάζουμε ένα επιχειρηματικό σχέδιο. Το κάνουμε να λειτουργήσει.

Business Analysis

Μια σε βάθος ανάλυση που εστιάζει στην κατανόηση των αναγκών της επιχείρησης και της τρέχουσας στρατηγικής της κατεύθυνσης.

Business Model

Πώς η επιχείρησή σας θα αποφέρει κέρδη και πώς θα δημιουργήσει και θα προσφέρει αξία στους πελάτες της με το κατάλληλο κόστος.

Business Strategy

Πώς η επιχείρηση θα πετύχει τους στόχους της. Ένας επιχειρηματικός οδικός χάρτης με εμπορικούς, οικονομικούς & επιχειρηματικούς όρους

Business Plan

Μια εκτίμηση της κερδοφορίας της επιχείρησήςσας σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, στη βάση ενός στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης.

Business Strategy & Business Plan

Η Επιχειρηματική Ανάλυση και Στρατηγική είναι η δύναμή μας. Εκπονούμε Επιχειρηματικά Σχέδια κατάλληλα προσαρμοσμένα ανάλογα με τη χρήση: Για επιχειρηματίες, για αξιολόγηση επενδύσεων, για επενδυτές, χρηματοδοτικές ανάγκες και επιδοτούμενα προγράμματα.

Αναπτύσσοντας το Business Strategy

ΠΟΙΟΥΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Αναλύουμε, επιλέγουμε και περιγράφουμε ποιο ακριβώς είναι το τμήμα ή τα τμήματα πελατών που εξυπηρετεί η δική σας επιχείρηση.

ΠΟΙΑ ΑΞΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ & ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ

Ποιά ακριβώς είναι η αξία που δημιουργείτε για τους πελάτες λύνοντας τα προβλήματά τους και ικανοποιώντας  τις ανάγκες τους.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ

Ακριβής καθορισμός όλων των καναλιών επικοινωνίας, διανομής και πωλήσεων μέσω των οποίων μεταφέρονται οι παραπάνω  προτάσεις αξίας στους πελάτες που στοχεύουμε.

ΣΧΕΣΕΙΣ & ΔΕΣΜΟΙ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ

Δημιουργία, εμβάθυνση και διατήρηση σχέσεων με τα στοχευόμενα κοινά (consumer segment).

ΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Όλες οι ροές εσόδων που προκύπτουν από προτάσεις αξίας που προσφέρονται με επιτυχία στους πελάτες

ΑΝΑΓΚΑΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Όλοι οι απαιτούμενοι πόροι, οι βασικές δραστηριότητες και οι απαιτούμενες βασικές συνεργασίες ( συμπεριλαμβανομένων όλων αυτών που ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες και άλλων που αποκτώνται εκτός της επιχείρησης) για την δημιουργία, προσφορά και παράδοση της παραγόμενης αξίας στους πελάτες σας

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΚΟΣΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ανάλυση της διάρθρωσης του κόστους της επιχείρησης, ως αποτέλεσμα εφαρμογής του συγκεκριμένου επιχειρηματικού μοντέλου που προκύπτει συνυπολογίζοντας όλα τα παραπάνω στοιχεία.

Δημιουργώντας ένα Business Plan

Ανάλυση του ευρύτερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος από κοινωνική, πολιτική, οικονομική, τεχνολογική άποψη

Δομή αγοράς, Βασικά κριτήρια τμηματοποίησης, Μεγέθη, Τάσεις, Βασικοί Παίκτες, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Χαρακτηριστικά Πελατών, Ανάλυση Διαφοροποίησης & Τοποθέτησης, Δαπάνες Μάρκετινγκ.

Αγορές στόχοι. Χαρτοφυλάκιο προϊόντων, Brand Strategies και νέα προϊόντα. Πολιτική τιμολόγησης. Δύναμη πωλήσεων – Δίκτυα Διανομής. Τακτική προώθησης. Πιθανές αλλαγές.

Ανάλυση σταθερού και μεταβλητού κόστους. Κόστος παραγωγής ή κόστος αγοράς – Διάρθρωση κόστους ανά μονάδα προϊόντος – Δυναμικότητα & παραγωγικότητα – Παράμετροι πιθανής μείωσης κόστους.

Ανάλυση όλων των δυνατών και αδύνατων σημείων της επιχείρησης καθώς και των αναδυόμενων ευκαιριών ή απειλών στην αγορά και στο ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον

Καθορισμός στόχων μάρκετινγκ για μια δεδομένη περίοδο και ανάλυση του τρόπου επίτευξής τους.

Ανάλυση υποχρεώσεων, ταμειακές ροές, νεκρό σημείο. Εκτίμηση του απαιτούμενου κεφαλαίου κίνησης, των πιθανών δανειακών αναγκών και του αναμενόμενου κέρδους. Όλα βασίζονται στις παραμέτρους όλων των παραπάνω στρατηγικών αποφάσεων.

Ζητήστε μας τώρα ένα 90-days Plan

Επικοινωνήστε μαζί μας. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Σχεδιάζοντας την επιτυχία σας με ένα Marketing Plan

Θέτοντας το Marketing Strategy σε εφαρμογή & δράση. Σχεδιάζοντας την αποτελεσματική "win-win" αλληλεπίδραση της επιχείρησής σας με τον πελάτη-στόχο σας σε όλα τα επίπεδα.

Δημιουργώντας ένα Marketing Plan

Το στρατηγικό πλαίσιο

Παρουσιάζοντας μια σύντομη επισκόπηση του επιχειρηματικού μοντέλου καθώς και των κύριων επιχειρηματικών στόχων και της επιχειρηματικής στρατηγικής.

Ανάλυση της Αγοράς

Δομή αγοράς, τμήματα, μεγέθη, τάσεις. Βασικοί παίκτες, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Χαρακτηριστικά Πελατών, Ανάλυση Διαφοροποίησης & Τοποθέτησης, Δαπάνες Μάρκετινγκ.

Market Segmentation Analysis

Βασικά κριτήρια τμηματοποίησης – Μεγέθη, Τάσεις, Βασικοί παίκτες ανά τμήμα, Χαρακτηριστικά πελατών, Δαπάνες μάρκετινγκ ανά τμήμα.

To Marketing Mix στο μικροσκόπιο

Αγορές στόχοι. Χαρτοφυλάκιο προϊόντων, στρατηγικές επωνυμίας και νέα προϊόντα. Τιμολογιακή πολιτική, SalesForce, Δίκτυα διανομής. Τακτική προώθησης. Όλα από την οπτική γωνία του καταναλωτή, και την ικανοποίηση των αναγκών του

Ο οδικός χάρτης μάρκετινγκ

Καθορισμός στόχων μάρκετινγκ και ανάλυση του τρόπου επίτευξής τους.

Επιλέγοντας τακτικές και κανάλια

Επιλογή του κατάλληλου μείγματος ψηφιακών καναλιών επικοινωνίας, συνδυάζοντάς τα εάν είναι απαραίτητο με παραδοσιακά μέσα μαζικής ενημέρωσης και άλλες δραστηριότητες ATL και BTL.

Απαιτούμενοι πόροι

Αποφασίζοντας για τη βέλτιστη κατανομή των δαπανών μάρκετινγκ ανά δραστηριότητα και κανάλι επικοινωνίας και καθορισμός μετρήσιμων στόχων για την αξιολόγηση της επένδυσης

Σχέδιο έτοιμο για υλοποίηση

Ένα λεπτομερές, προγραμματισμένο και προϋπολογισμένο σχέδιο και τακτικές για την επίτευξη των στόχων με βάση τη στρατηγική μάρκετινγκ

Η στρατηγική των 4 βημάτων για αύξηση των συνολικών εσόδων

Αφήστε το πάνω μας. Έχουμε τον τρόπο. Με την δοκιμασμένη προσέγγιση 4 βημάτων, η οποία μπορεί να υποστηρίξει διαφορετικές τακτικές marketing κάτω από μια ενιαία στρατηγική και να αυξήσει τα έσοδα, αυξάνοντας ταυτόχρονα την αφοσίωση των πελατών

Μετατροπή σε πελάτες

Αύξηση της μετατροπής των επαφών σε πελάτες

Συχνότητα αγορών

Αύξηση της μέσης συχνότητας αγορών για κάθε πελάτη

Αξία συναλλαγών

Αύξηση της μέσης αξίας των συναλλαγών ανά πελάτη

Δημιουργία "πρεσβευτών"

Δημιουργία πελατών που φέρνουν νέους πελάτες

Businees Development & Revenue Strategies and Tactics

Τα 3-Στάδια μιας BD διαδικασίας


Χρησιμοποιούμε μια διαδικασία επιχειρηματικής ανάπτυξης (BD) 3 σταδίων για να εντοπίσουμε, να καλλιεργήσουμε και να αποκτήσουμε νέους πελάτες και νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, με στόχο την ανάπτυξη και την κερδοφορία. Μια στρατηγική επιχειρηματικής ανάπτυξης είναι ένα έγγραφο που περιγράφει τη στρατηγική που θα χρησιμοποιήσουμε για να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο.


3 – S t a g e    B u s i n e s s   D e v e l o p m e n t   P r o c e s s

⊕ Προσέλκυση προοπτικών | Attracting prospects: Προσελκύουμε πιθανούς αγοραστές, παράγοντες επιρροής και πηγές παραπομπής.

⊕ Δημιουργία δέσμευσης | Building engagement: Εμβαθύνουμε τη δέσμευση με τις δυνητικές επαφές μας και τις μετατρέπουμε σε ποιοτικές και εξειδικευμένες ευκαιρίες.

⊕ Μετατροπή ευκαιριών σε πελάτες: Κάνουμε ευκολότερη την απόφαση για υποψήφιους πελάτες που είναι έτοιμοι να αγοράσουν.


Τα δύο πρώτα στάδια «προσέλκυση προοπτικών» και «οικοδόμηση δέσμευσης» του μοντέλου μας είναι παραδοσιακές λειτουργίες μάρκετινγκ. Το τελικό στάδιο, «μετατροπή ευκαιριών σε πελάτες», έχει έναν παραδοσιακό ρόλο λειτουργίας πωλήσεων, όπου η επιχειρηματική ανάπτυξη αναζητά νέα κανάλια διανομής ή συνεργάτες μάρκετινγκ.

Τα 4 βήματα για αύξηση των εσόδων

Τακτικές Marketing

• Για μετατροπή επαφών: Μετατροπή | Αξιολόγηση Ψηφιακών Εκστρατειών, Ολοκληρωμένες δραστηριότητες επικοινωνίας μάρκετινγκ, πληροφορίες, δοκιμαστικά, εκπτώσεις, προσφορές.
• Για αποκτηθέντες πελάτες απο μετατροπή: Ψηφιακές καμπάνιες διατήρησης, Βελτίωση επιπέδου εξυπηρέτησης, Αύξηση βαθμού ικανοποίησης προσδοκιών, συλλογή δεδομένων για πελάτες

Τακτικές Μάρκετινγκ

• Άριστος βαθμός εξυπηρέτησης
• Προγράμματα Up-selling | Down Selling |Cross-Selling
• Database marketing
• Retention Digital campaigns

Τακτικές Marketing

• Καμπάνιες “διατήρησης” (Retention Digital Campaigns)
• Κίνητρα & προσφορές επαναπώλησης (Resale incentives & Offers)
• Διαρκής εξυπηρέτηση και παρακαλούθηση (follow up)

 

 

Τακτικές Marketing

• Για ” πρεσβευτές” (Ambassadors): Πολιτική κινήτρων και επιβραβεύσεων για σύσταση σε νέους πελάτες (Recommendation incentives)
• Για νέους πελάτες από σύσταση:  Επιστροφή στο αρχικό βήμα για έναν νέο κύκλο